VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

Na základě žádosti stavebníků či jimi pověřených osob poskytujeme v souladu s § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyjádření k existenci technické infrastruktury, včetně uvedení podmínek ochrany dotčených sítí elektronických komunikací a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby.

Jsme oprávněným poskytovatelem geodetického vytýčení sítí a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví těchto společností: BrazdimNET s.r.o.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK:

A) Žádost o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací provozovaných BrázdimNET s.r.o. lze podat elektronicky:

 1, Pomocí datové schránky – 8fysq64

2, Pomocí e-mailové adresy – vyjadreni(at)brazdim.net

B) Písemnou formou na adresu :

BrazdimNET s.r.o.
Rybná 716/24
Praha 1, Staré Město

TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK za společnost BrazdimNET s.r.o.:

A)    Žádosti o Vyjádření podané elektronicky a platba převodem z účtu za každou žádost samostatně s doručením Vyjádření elektronicky – průměrná doba zpracování do 5 dnů od přijetí platby na účet BrazdimNET s.r.o.

CENÍK ZA VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ:

Každá jednotlivá žádost: 500 Kč vč DPH
Poplatky za vyjádření k existenci SEK vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování daných služeb.

UPOZORNĚNÍ: Všechna vyjádření jsou zpoplatněna.

Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

Žádosti zaslané na jiné než výše uvedené adresy nemusí být akceptovány.