VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

Na základě žádosti stavebníků či jimi pověřených osob poskytujeme v souladu s § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyjádření k existenci technické infrastruktury, včetně uvedení podmínek ochrany dotčených sítí elektronických komunikací a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby.

Jsme oprávněným poskytovatelem geodetického vytýčení sítí a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví těchto společností: Forte NET s.r.o. / Forte NET group s.r.o. / BrazdimNET s.r.o.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK:

https://forte-net.hsoptika.cz/app/zadostsite

TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK za společnost BrazdimNET s.r.o.:

Průměrná doba zpracování žádostí je 5 dnů od přijetí platby na účet.

CENÍK ZA VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ:

Každá jednotlivá žádost je zpoplatněna částkou 500 Kč vč. DPH.

Poplatky za vyjádření k existenci SEK vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování daných služeb.

Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

Žádosti podané jinou cestou nemusí být akceptovány.