Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci:

1.         BrazdimNET s.r.o.

se sídlem Starý Brázdim 1, 25063 Brázdim

IČO: 28515897

DIČ: CZ28515897

bankovní spojení: Moneta Bank

číslo účtu: 217616041/0600

zastoupen jednatelem společnosti Karlem Benešem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 147273

jako poskytovatel na straně jedné
(dále jen Poskytovatel)

a

2.       *JMENO
ulice:
PSČ:        Město:
IČO:         DIČ:

č.účtu:

*(v případě fyzické osoby jméno, příjmení, v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně osoby, která je oprávněna společnost zastupovat – statutárního zástupce, bankovní spojení, potvrzení plátce DPH….)

Jako účastník na straně druhé
(dále jen Účastník)

SMLOUVU O PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET č:  $C_SMLOUVY$
(dále jen smlouva)

I.

1. Poskytovatel BrazdimNET s.r.o. je oprávněn na základě osvědčení ČTU, č.: 2653, č.j.:28647/2009-631 ze dne2.4.2009, 2653/1 č.j. ČTU-84 662/2012-631 ze dne 11.6.2012, k poskytování telekomunikačních služeb, k poskytováníslužby přístupu k síti Internet a k poskytování služby přenosu dat, elektronických komunikací

 

II.

1) 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Účastníkovi na základě této SMLOUVY přístup ke službám veřejně dostupným nasíti Internet (Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítačekomunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech uživatelů využívajících Internet je bezproblémovákomunikace – výměna dat, bez garance dostupnosti služby – dále pro účely této smlouvy používáno označení INTERNET) tzn. nepřetržité připojení mikrovlnným bezdrátovým nebo jiným spojením (blíže specifikovaným v příloze č. 1 k této smlouvě – technických a servisních podmínkách připojení k síti BrazdimNET – dále jen „Technické podmínky“) k síti Internet a přístup ke službám poskytovaných sítí Internet a v rámci sítě Internet (web, ftp, pop3, interní SMTP Poskytovatele) a Účastník se zavazuje za poskytnuté služby platit Poskytovateli způsobem stanoveným ve Všeobecnýchpodmínkách pro přístup účastníků do sítě Internet prostřednictvím datové sítě BrazdimNET s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“). Případné další služby, jako například prostor pro webové stránky, e-mailové adresy, telefonní služby VoIP,Televizní služby IPTV atd. jsou poskytovány na základě písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě v nichž jsou podrobně popsány případné další služby.Účastník prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen, jak s instalačními, tak s paušálními poplatky,tarifními programy Poskytovatele, Všeobecnými podmínkami a Technickými podmínkami. Instalační poplatky jsoustanovovány individuálně dohodou mezi Účastníkem a Poskytovatelem a jsou stanovovány s ohledem na náročnost instalace, použitého hardware a zařízení potřebného pro připojení Účastníka do sítě provozované Poskytovatelem a dosítě Internet a jsou specifikovány v Předávacím protokolu nebo následné faktuře za montáž. Práva a povinnosti Účastníka a Poskytovatele jsou podrobněji upravena a řídí se Všeobecnými podmínkami BrazdimNET s.r.o.

III.

Nedílnou součást této SMLOUVY tvoří:

1. Technické a servisní podmínky připojení k síti BrazdimNET (dále jen „Technické podmínky“), a specifikují rozsah připojení včetně stanovení paušálního a instalačního poplatku. Za instalaci bude vystavena očíslovaná Faktura s popisem jednotlivého dodaného zřízení a prací dle současného ceníku Poskytovatele nebo dodavatelské firmy.

2. Všeobecné podmínky pro přístup účastníků do sítě Internet prostřednictvím datové sítě BrazdimNET s.r.o., StarýBrázdim, 1 250 63 Mratín, které tvoří nedílnou součást této SMLOUVY (dále jen „Všeobecné podmínky“).

3. Předávací protokol viz., Technické a servisní podmínky BrazdimNET s.r.o.

4. Ochrana osobních údajů

5. Obě smluvní strany podpisem této SMLOUVY potvrzují, že byly seznámeny se zněním všech součástí této Smlouvy,uvedených v tomto článku pod čísly 1., 2., 3.a 4. a prohlašují, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.

IV.

1.  Tato SMLOUVA se uzavírá:
a) Na dobu:  určitou/neurčitou

b) Na dobu od: xxx , připojeno dne: xxx

V případě odkoupení koncového zařízení na základě jednorázové faktury za zařízení (pokud není v technickýchpodmínkách Stanoveno jinak) se zařízení stává majetkem účastníka a veškeré opravy a údržba jsou řešeny nanáklady Účastníka nebo bezplatně dle reklamačního řádu.

2. V případě uzavření smlouvy na dobu určitou může být zařízení instalované Poskytovatelem pro účely jeho povinnostidle čl. II této smlouvy (sloužící ke zprostředkování přenosu dat) ve vlastnictví Poskytovatele s tím, že údržba a opravy HW jsou poskytovatelem prováděny za předem sjednanou měsíční částku.* V případě použití zařízení zákazníka není spoj garantován, neboť nebylo použito námi doporučené zařízení. V případěproblémů si zákazník musí toto zařízení buď dokoupit a použít pouze námi doporučená zařízení. (platí jen v případěpoužití vlastního zařízení dodaného Účastníkem a odsouhlasení konkrétního Typu od konkrétního Výrobce a dálejednotné Verze HW a SW popř. FW Poskytovatelem!)

3. Při podpisu smlouvy může být dohodnuto zkušební období, které slouží k odladění a upřesnění provozních podmínek vdané lokalitě. Po uplynutí této domluvené doby je povinnost Účastníka uhradit sjednanou částku dle Technických aservisních podmínek v době splatnosti dané v těchto technických podmínkách a smlouvě.Pro firemní připojení se zkušební provoz řeší smluvně, podle konkrétních provozních podmínek.

4. Při instalaci zařízení bude složena záloha dohodnutá v Technických a servisních podmínkách, která slouží k vinkulaciceny namontovaného technického zařízení a nákladů spojených s připojením účastníka (pokud zařízení nebude ihneduhrazeno na základě přijaté faktury, či hotovostního příjmového dokladu).

5. Při montáži je sepsán zkrácený předávací protokol, který zákazník podepíše. Následně obdrží Elektronicky SMLOUVU,kterou je povinen do pěti pracovních dní předat Podepsanou Poskytovateli. V případě nedodržení se vystavuje možnostipozastavení služby a dalším finančním nákladům spojených s opětovnou aktivací služby.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

V …………….. dne :

 

…………………………………………                                      …………………………..

Za Poskytovatele Karel Beneš, jednatel                                   Účastník:

52 thoughts on “Smlouva o připojení k síti internet

 1. Van haber, Van şehrinde ve çevresindeki olaylar, etkinlikler, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler hakkında yayınlanan haberlerdir . Van’ın yerel medyası tarafından yayınlanan haberler yanı sıra, ulusal ve hatta uluslararası medya organları da Van’daki önemli olaylar ve gelişmeler hakkında haber yapabilirler . Bu haberler, Van’ın halkı ve şehri ziyaret eden turistler tarafından takip edilir ve Van’ın tanıtımına da katkı sağlar .

 2. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you
  know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 3. The G-Slate runs on the Android 3.0 (Honeycomb) working system, and it was one among the primary tablets to take action. As
  proof, you may see dual-core tablets from them quickly.
  What you won’t see in the unique Kindle’s specs: complaints about its awkward, too-delicate buttons and
  weird visual aesthetics. The standard N64 controller has 14 buttons plus an analog
  joystick. As we mentioned previously, most of the Craig pill gadgets have constructed-in Wi-Fi, plus
  audio, gaming, pictures, video and eReader capabilities. Craig Electronics
  Inc. The company markets a range of tablets
  — 10 in line with its Web site and plenty of for lower than $100 — but costs fluctuate widely
  by distributor and sort of pill. We’ll have a look at some specs and options of a few of the tablets in order
  for you to compare them or give one a try.3 inches (10.9 centimeters) to
  10 inches (25.4 centimeters) in size, Craig tablets
  offer lots of the same options as their greater-end counterparts, in addition to
  choices for storage, pace and multi-media capabilities.

  My web page; https://preslot.com/slotxo-%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%8115%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a100-%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/

 4. Fantastic data. Many thanks.
  [url=https://writinganessaycollegeservice.com/]writing a descriptive essay[/url] professional resume writing service phoenix az [url=https://essayservicehelp.com/]writing sample for customer service job[/url] student room essay writing service

 5. Terrific stuff. Appreciate it.
  [url=https://essaywritingservicehelp.com/]essay writing help[/url] guest blog writing service [url=https://essaywritingservicebbc.com/]essay service reviews[/url] essay writing service scam

 6. Thank you, Very good information.
  [url=https://essaytyperhelp.com/]custom essay order[/url] online essay writing help [url=https://helptowriteanessay.com/]mba essay tips[/url] help writing college essays

 7. Thank you! Helpful stuff!
  [url=https://service-essay.com/]research paper writing service[/url] what is the best research paper writing service [url=https://custompaperwritingservices.com/]term paper writing service custom[/url] best research paper writing service

 8. В этом что-то есть. Спасибо за информацию, может, я тоже могу Вам чем-то помочь?
  [url=https://kapelki-firefit.ru/]kapelki-firefit.ru[/url]

 9. Inditex suspended Russian operations on March 5, and the deal with Daher would mean the company would exit the country completely. However, the company hinted that its brands might still return to Russia via a “potential collaboration through a franchise agreement” with Daher.
  https://omgomgmarket.omg-ssylka-onion.com
  Tally of major brands which quit Russia revealedREAD MORE: Tally of major brands which quit Russia revealed
  Earlier, Forbes reported, citing company sources, that four Inditex brands, Zara, Pull&Bear, Bershka, and Stradivarius, would return to Russia next spring under new names.

  Inditex closed its stores in Russia shortly after the start of Russia’s military operation in Ukraine. Prior to that, more than 500 stores of different brands of the Spanish holding were operating in the country, bringing it about 8.5% of global profits. Inditex’s losses in the event of a complete withdrawal from the Russian market were estimated at $300 million.

  [url=Как зарегистрироваться на Омг]Омг актуальная ссылка[/url]

 10. You said this superbly.
  [url=https://essaywritingservicehelp.com/]6th grade essay writing worksheets[/url] customer service email writing [url=https://essaywritingservicebbc.com/]writing essays online[/url] personal statement writing service ucas

 11. Regards! Loads of facts!
  [url=https://essayssolution.com/]write a essay on my college[/url] cheap essay writers [url=https://cheapessaywriteronlineservices.com/]writing essay website[/url] essay writers review

 12. Thanks! Useful information!
  [url=https://englishessayhelp.com/]custom essay order[/url] english essay help [url=https://essaywritinghelperonline.com/]academic essay help[/url] college essay help online

 13. Замечательно, это забавное сообщение


  Да делали courses in business writing, college courses on writing и [url=https://peterloree.nl/hallo-wereld/]https://peterloree.nl/hallo-wereld/[/url] speaking and writing english courses

 14. Извиняюсь, но это мне не подходит. Есть другие варианты?


  Абалдеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! играть в блэкджек демо версия, играть блэкджек 21 или [url=https://www.khawajatextiles.com/post-with-separate-sections/]https://www.khawajatextiles.com/post-with-separate-sections/[/url] блэкджек 21 очко играть онлайн

 15. Nicely put. With thanks!
  [url=https://writingpaperforme.com/]hire research paper writers[/url] write my paper for me fast [url=https://custompaperwritersservices.com/]how to write a reaction paper[/url] write my research paper for cheap

 16. Terrific advice. Thanks!
  [url=https://payforanessaysonline.com/]buy custom essays[/url] pay for research papers [url=https://buycheapessaysonline.com/]pay for your essay[/url] pay to have a paper written

 17. I do not even know how I ended up right here, however I thought
  this submit was once great. I do not know who you’re
  but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

  Also visit my site; online visibility

 18. Truly quite a lot of great facts!
  [url=https://service-essay.com/]best paper writing service free[/url] get hired for paper writing service [url=https://custompaperwritingservices.com/]thesis paper writing services[/url] buy cheap papers online

 19. Appreciate it. Loads of facts.
  [url=https://englishessayhelp.com/]english essay writing help[/url] english essay help [url=https://essaywritinghelperonline.com/]help writing college essay[/url] websites to help with essays

 20. Kudos, I appreciate it!
  [url=https://essaywritingservicelinked.com/]argumentative essay writing[/url] biology essay writing service [url=https://essaywritingservicetop.com/]professional curriculum vitae writing service[/url] online essay writing service review

 21. СУПЕР-сказка!
  nonetheless, not all [url=https://liefdevollegeboorte.nl/wp-content/pages/kak_zakryty_ip__1.html]games-monitoring.com[/url] bonuses are good.

 22. во блин жесть такие изматают насмерть
  [url=http://lacplesis.delfi.lv/adsAdmin/redir.php?u=https%3A%2F%2Fmilisexe.com]http://lacplesis.delfi.lv/adsAdmin/redir.php?u=https%3A%2F%2Fmilisexe.com[/url]

 23. Thanks. Numerous stuff!
  [url=https://essaywritingservicehelp.com/]college paper writing service[/url] writing an argumentative essay [url=https://essaywritingservicebbc.com/]essay writing service uk forum[/url] free essay writing service

 24. Я не понимаю
  узнайте текущий статус [url=https://genesis-market.com/]genesis market[/url].

 25. Nicely put, Regards!
  [url=https://customthesiswritingservice.com/]doctorate degree thesis[/url] the thesis statement summarizes [url=https://writingthesistops.com/]thesis proposal writing service[/url] define thesis statement

 26. Amazing facts. Thanks a lot!
  [url=https://writinganessaycollegeservice.com/]cover letter writing service[/url] us dissertation writing service [url=https://essayservicehelp.com/]essay writing service buy[/url] writing a customer service complaint letter

 27. Thank you. Excellent stuff.
  [url=https://writinganessaycollegeservice.com/]essay writing help[/url] cio resume writing service [url=https://essayservicehelp.com/]letter writing service[/url] best online essay writing service

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *