Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se BrazdimNET s.r.o., se sídlem Starý Brázdim 1, 25063 Mratín, IČ 28515897, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu z webu.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email ekalousova@brazdim.net nebo na sídlo naší společnosti: BrazdimNET s.r.o., Starý Brázdim 1, 25063 Mratín.