VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

Na základě žádosti stavebníků či jimi pověřených osob poskytujeme v souladu s § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyjádření k existenci technické infrastruktury, včetně uvedení podmínek ochrany dotčených sítí elektronických komunikací a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby.

Jsme oprávněným poskytovatelem geodetického vytýčení sítí a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví těchto společností: BrazdimNET s.r.o.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK:

A) Žádost o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací provozovaných BrázdimNET s.r.o. lze podat elektronicky:

 1, Pomocí datové schránky – 8fysq64

2, Pomocí e-mailové adresy – vyjadreni(at)brazdim.net

B) Písemnou formou na adresu :

BrazdimNET s.r.o
Starý Brázdim 1
250 63      Mratín

C) Osobně na adrese :

BrazdimNET s.r.o
Starý Brázdim 1
250 63     Mratín

TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK za společnost BrazdimNET s.r.o.:

A)    Žádosti o Vyjádření podané elektronicky a platba převodem z účtu za každou žádost samostatně s doručením Vyjádření elektronicky – průměrná doba zpracování do 5 dnů od přijetí platby na účet BrazdimNET s.r.o.

B)    Podání žádosti osobně po předchozí domluvě na telefoním čísle 327 723 333 na adrese Starý Brázdim 1, 250 63 Mratín. Doručení vyjádření elektronicky nebo po předchozí domluvě osobně na adrese Starý Brázdim 1, 250 63 Mratín. Platba převodem na bankovní účet BrazdimNET s.r.o.

CENÍK ZA VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ:

Každá jednotlivá žádost: 500 Kč vč DPH
Poplatky za vyjádření k existenci SEK vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování daných služeb.

UPOZORNĚNÍ: Všechna vyjádření jsou zpoplatněna.

Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

Žádosti zaslané na jiné než výše uvedené adresy nemusí být akceptovány.